Prosessen

Fra i starten å levere webløsninger til et par ungdomsmiljøer, er vi i dag en dynamisk «by» med flere tusen innbyggere som er i stadig vekst. Vi ser at vi i stadig større grad er i ferd med å oppfylle vår visjon om å «samle, inspirere og utruste kristen ungdom til vekkelse».

Vi er i dag en etablert aktør i kristen-Norge og teller omlag 20 medarbeidere, vi drifter omlag 15 webløsninger (hus) og betjener syv organisasjoner (parker). For tiden er det stor pågang av nye innbyggere, hus og parker.

Domenet smotoown.no har per i dag omlag 5 millioner treff i måneden, noe som gjør det til Norges mest besøkte nettside for kristen ungdom. Foreløpig har vi hatt en formidabel vekst, men vi tror at potensialet for Smootown er enda mye større enn det vi ser i dag. Spesielt ser vi et enormt behov for en trygg, kristen møteplass på internett, og for mulighetene mobile nettkaféer gir.

En av suksessfaktorene for Smootown har vært det sterke lokale engasjementet vi har hatt gjennom webløsningen vi tilbyr de lokale kristne ungdomsmiljøene. Dette er noe vi vil satse tungt på også i fremtiden. Hovedsiden har et stort potensiale som nyhetsformidler og portal for kristne ungdommer i Norge. Vi vil i den neste fasen legge enda mer arbeid i å utvikle hovedsiden og de mobile nettkaféene.

Smootown ønsker å se en generasjon som er istandsatt for å tilbe Gud med hele sitt liv. Ved Guds nåde ønsker vi å være et redskap i Hans hånd for denne tiden.