Vil du bidra?

Smootown er et ideelt prosjekt drevet pе frivillig basis. Dersom du kan stе inne for de mеl og verdier Smootown stеr for, er du hjertelig velkommen som medarbeider. Iom at vi jobber hovedsaklig over internett kan du bidra i prosjektet fra hvor som helst i verden. En presentasjon av deg selv kan sendes til support@smootown.no.

Vi trenger ressurser pе mange omrеder, bla:

Journalistikk
Smootown шnsker е dekke et bredt spekter av aktiviteter, festivaler, leirer og konserter i Kristen-Norge. Derfor trenger vi journalister som шnsker е bidra med ord og bilder.

PHP-programmering
Prosjektet trenger programmerere som kan eller er interessert i е lжre seg scriptsprеket PHP. Vi har nе programmerere pе alle nivеer, sе du mе vжre interessert i е lжre og е lжre bort.

Design
Nеr det gjelder design, sе er fokuset pе de lokale sidene. Prosjektet trenger medarbeidere som kan lage nye design til lokale samt е bearbeide det materialet vi allerede har.

Av forkunnskaper bшr du vite litt om CSS (Cascading Style Sheets), bildebehandling og kunnskaper om HTML kommer godt med. Dette er ikke vanskelig teknologi og man finner hjelp for nybegynnere og vidrekommende mange steder pе internett. F.eks her: Cascading Style Sheets