Samfunnet

Hva er et nett-samfunn?
Et nett-samfunn er en virtuell mшteplass pе internett, der hver av brukerne har sin egen profil (bilde, informasjon osv). Man mшter andre brukere for е prate og bli kjent, akkurat som i virkeligheten. Det finnes mange slike nett-samfunn (eng. comunities) pе nettet i dag med varierende grad av innhold. Mye er negativt.

Smootown-samfunnet
Smootown-samfunnet har som mеl е vжre en mшteplass for kristen ungdom pе internett. Her skal man kunne knytte nye kontakter, utveksle idйer med likesinnede og holde kontakten med folk man kjenner - pе tross av geografiske avstander.

Med en Smootown-webside i deres miljш vil man fе direkte tilgang til Smootown-samfunnet. Alle som registrerer seg for е fе tilgang til det som tilbys pе den lokale siden, vil ogsе fе tilgang til Samfunnet - pе deres lokale side.
 
Bestill webside