Verdier

Vi tror pе verdien av е stе sammen, og pе styrken i fellesskapet der vi gjensidig utruster hverandre med de gaver vi har. Gjennom vеrt fellesskap over internett шnsker vi е vжre med е sette den enkelte ungdom og det enkelte ungdomsmiljш i stand til е peke pе Gud med sitt liv og arbeid. Vеre verdier er:

Enhet
Vi шnsker gjennom vеrt arbeid е legge til rette for е samle kristne ungdommer til fellesskap og felles innsats for vеrt felles mеl. Vi шnsker gjennom tekniske lшsninger е bidra til bedre kommunikasjon innad sе vel som utad og mellom vеre lokale miljшer.

Sannhet
Sannhet skal vжre vеrt varemerke! Vi шnsker gjennom vеre sider е formidle sannheten om Gud og hans kjжrlighet, om hverandre og om livets smе og store ting. Ved е spre sannhet шnsker vi е vжre salt i en til dels falsk og шdelagt internett-verden.

Overgivelse
Vi tror at sann kristendom handler om е slippe det vi har i hendene og е omfavne Jesus. Vi шnsker i Smootown е oppfordre til et liv i overgivelse til Jesus samt drive dette arbeidet i erkjennelse av at alt handler om Jesus Kristus og at alle ting tilhшrer Jesus Kristus.

Vеre verdier hviler pе vеr forstеelse av Bibelen som Guds sanne og relevante ord til oss i dag.

 
Les vеre referanser